Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Saxlund Group

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
18.9.
2019

Trention har sålt hela aktieinnehavet i Saxlund Group AB. Trention ägde innan försäljningen 26,44 % av aktierna i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08 - 510 147 00
[email protected]

Tiedotteet
29.10.
2018

Som del i att utveckla och bevaka värdena i Saxlund, ur såväl ett ägarperspektiv som långivare, avser Trention delta i företrädesemissionen och avser dessutom delta som garant för det fall den inte skulle bli fulltecknad. Saxlunds andra huvudägare, Gabrielsson Invest AB (GIAB), kommer också att delta i företrädesemissionen och kommer också att delta som garant.

Tiedotteet
10.10.
2018

Saxlund har sedan våren 2017 genomfört betydande kostnadsbesparingar och har framförallt lagt fokus på att vända den svenska verksamheten till lönsamhet. Kostnadsbesparingarna har genomförts enligt plan men bolaget har samtidigt lidit av brist på likviditet vilket hämmat intäkter och lönsamhet.  

Saxlund Group