Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Uponor

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
25.1.
2022

Uponor Oyj     Pörssitiedote     25.1.2022     12.00

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Uponor Oyj:n nimitystoimikunta esittää Helsingissä 15.3.2022 pidettävälle yhtiökokoukselle seuraavia asioita:

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan seuraavasti:

Tiedotteet
10.1.
2022

Uponor Oyj     Pörssitiedote     10.1.2022     15.15

Muutos Uponorin johtoryhmässä

Uponorin Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -liiketoimintadivisioonan johtaja ja johtoryhmän jäsen Bill Gray on päättänyt hakea uusia haasteita Uponorin ulkopuolelta. Hän jättää tehtävänsä sekä paikkansa johtoryhmässä 10.1.2022. Auttaakseen varmistamaan sujuvan siirtymävaiheen Bill on Uponorin johdon käytettävissä maaliskuun puoliväliin asti.

Tiedotteet
15.12.
2021

Uponor Oyj     Pörssitiedote     15.12.2021     16.45

Uponorin hallitus päätti johdön kannustinohjelmasta vuosille 2022-2024

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa ottamalla käyttöön osakekannustinohjelman 2022-2024. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoon kuuluvaa henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Tiedotteet
9.12.
2021

Uponor Oyj     Pörssitiedote     9.12.2021     17.30

Uponor Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus

Uponor on vastaanottanut 9.12.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Nordea Funds Ltd.:ltä, jonka mukaisesti yhtiön osuus Uponorin osakkeista ja äänimäärästä ylitti 5 prosentin rajan 8.12.2021.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
25.11.
2021

Uponor Oyj      Pörssitiedote      25.11.2021      9.45

Uponor on saanut päätökseen omien osakkeiden hankinnan

Uponor