Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Uponor

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisimmät videot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
24.2.
2017

Päätämme Uponorin seurannan. Odotamme Uponorilta vahvaa tuloskasvua lähivuosille päämarkkinoiden positiivisen kysynnän, uusien tuotteiden ja rakennemuutosohjelman myötä kasvavan tehokkuuden ansiosta. Osakkeen arvostustaso on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa sekä linjassa vertailuryhmän keskiarvoihin. Kun myös riskitaso on näkemyksemme mukaan hieman laskenut vakaampien markkinanäkymien ja hyvin etenevän tehostusohjelman kautta, pidämme osakkeen arvostustasoa neutraalina. 

 

Analyysi
3.11.
2016

Uponorin Q3-tulos jäi selkeästi ennusteiden alapuolelle sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Pitkään vahvalla tuloskasvu-uralla ollut Talotekniikka Pohjois-Amerikan liiketulos jäi jo toistamiseen selvästi odotuksien ja vertailukauden alle, mikä herättää huolia yhtiöltä odotetun vahvan tuloskasvuvauhdin hiipumisesta. Osakkeen arvostustaso on ennustettuun vahvaan tuloskasvuun nähden mielestämme neutraali ja suhteellinen arvostus maltillinen, mutta emme näe osakkeessa nousupotentiaalia ennen kuin ennusteet kääntyvät jälleen kasvuun.

Analyysi
21.9.
2016

Nostamme Uponorin tavoitehinnan 15,5 euroon (aik. 15,0) ja suosituksen vähennä-tasolle (aik. myy). Odotamme Uponorilta edelleen vahvaa tuloskasvua päämarkkinoiden positiivisen kysynnän, uusien tuotteiden ja rakennemuutosohjelman myötä kasvavan tehokkuuden ansiosta. Osakkeen arvostustaso on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa sekä alle vertailuryhmän keskitason. Kun myös riskitaso on näkemyksemme mukaan hieman laskenut vakaampien markkinanäkymien ja hyvin etenevän tehostusohjelman kautta, emme näe osakkeessa tällä erää laskupainetta 

Analyysi
29.7.
2016

Nostamme Uponorin tavoitehinnan 15,0 euroon (aik. 14,30 euroa), mutta laskemme suosituksen myy-tasolle (aik. vähennä). Uponor on pääsemässä tehostusohjelmien sekä Euroopan piristyvän markkinatilanteen ansiosta jälleen vahvaan tuloskuntoon ja Pohjois-Amerikan tuloskasvu jatkuu yhä vahvana.

Analyysi
6.6.
2016

Toistamme Uponorin vähennä-suosituksen, mutta nostamme tavoitehinnan positiivisten ennustemuutosten myötä 14,20 euroon (aik. 13,90 euroa). Uponorin viime viikolla järjestämä pääomamarkkinapäivä vahvisti käsitystä yhtiön operatiivisen tuloksen paluusta kasvu-uralle tehokkuuden parantumisen ja päämarkkinoiden piristyneiden kasvunäkymien myötä. Osakkeen arvostustaso on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa ja alle verrokkien, mutta huomioiden rakennejärjestelyjen kulut ja syklin käänteen lähestyminen emme näe korkeampaa arvostustasoa toistaiseksi perusteltuna.

Analyysi
3.5.
2016

Nostamme positiivisten ennustemuutosten myötä Uponorin tavoitehinnan 13,90 euroon (aik. 13,50 euroa), mutta kaventuneen nousuvaran takia laskemme osakkeen suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). Q1-raportti vahvisti näkemystämme, että Euroopan vaisuna jatkuvasta markkinatilanteesta huolimatta Uponorilta voidaan odottaa vahvaa tuloskasvua lähivuosille. Tuloskasvun ajureina toimivat Pohjois-Amerikan toimintojen vahva kasvu ja yhtiön Euroopan toiminnoissa käynnissä olevat mittavat tehostustoimet ja kasvuhankkeet.

Analyysi
15.2.
2016

Uponor julkaisi operatiivisen tuloksen osalta melko yllätyksettömän Q4-raportin, sillä
yhtiö antoi tammikuun lopulla ennakkotietoja tuloskehityksestään. Raportin tähtenä
loisti jälleen kerran Talotekniikka Pohjois-Amerikan toiminnot, joiden kasvu oli sekä
volyymin että kannattavuuden suhteen jälleen erittäin vahvaa. Raportin päähuomion
vei kuitenkin ohjeistus ja osinkoehdotus, jotka molemmat täyttivät ennakko-odotukset.
Nostamme osakkeen suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehinnan 13,5
euroon (aik. 13,0 euroa).

Analyysi
27.11.
2015

Toistamme Uponorin vähennä-suosituksen, mutta nostamme tehokkuusohjelman myötä parantuvan pitkän aikavälin tuloskasvupotentiaalin ansiosta osakkeen tavoitehinnan 13,0 euroon (aik. 12,0 euroa). Uponor tiedotti eilen mittavan tehokkuusohjelman aloittamisesta, jolla tavoitellaan vuoden 2017 loppuun mennessä vähintään 25 MEUR:n säästöjä, lisää joustavuutta ja kannattavaa kasvua. 

Analyysi
30.10.
2015

Uponorin Q3-numerot olivat tuloksen osalta selvästi meidän ja markkinoiden odotuksia paremmat. Uponor toisti kuitenkin hyvästä tuloksesta huolimatta Q3-raportilla aiemmin syksyllä annetun tulosvaroituksen yhteydessä päivitetyn ohjeistuksen, joka ennakoi oikaistun liikevoiton jäävän vertailukauden alle. Toistamme vaativan arvostustason takia Uponorin vähennä-suosituksen, mutta nostamme lievistä positiivisista ennustemuutoksista johtuen tavoitehinnan 12,0 euroon (aik. 11,5 euroa). 

Analyysi
1.10.
2015

Laskemme negatiivisen tulosvaroituksen antaneen Uponorin tavoitehinnan 14,0 eurosta 11,5 euroon ja toistamme osakkeen vähennä-suosituksen. Uponorin Euroopan kysyntänäkymät jatkavat heikentymistään, mikä iskee ison loven yhtiön tuloskasvuodotuksiin, nostaa epävarmuutta ja korostaa haastavana säilyneen arvostustason riskejä.

Uponor