Yritysjärjestelyjä odotellessa

Yhtiöraportti 29.06.2018 8:40 Taaleri

Taalerin näkymät lähivuosille ovat edelleen hyvät ja yhtiöllä on edellytykset pitää tuloksensa kasvussa lähivuosina. Yritysjärjestelyt tulevat nousemaan yhtiön sijoitustarinassa jälleen merkittävään rooliin ja pidämme yritysjärjestelyitä seuraavan 12kk:n aikana varsin todennäköisinä. Yhtiötä hinnoitellaan varsin selvästi alle sen osien summan ja näkemyksemme mukaan osakkeen tuotto-odotus on nykytasolla erittäin hyvä.

Käy kauppaa. (Taaleri)

Taaleri on finanssitalo, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri-konserni koostuu nykyisellään emoyhtiö Taaleri Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Sijoitus Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja.