Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Rysslands mångfrontade attack gentemot Ukraina innebär drastiska förändringar i Fortums verksamhetsmiljö. De scenarion som tidigare uppfattats som högst osannolika har plötsligt förändrats till pågående verklighet. Vi har svårt att utföra korrekta riskbedömningar och den allmänna osäkerheten är hög. Under rådande omständigheter är Fortums avsevärt stora Ryssland-risk inte lockande. I synnerhet Rysslands motaktioner kan vara oerhört skadliga för affärsverksamheten. I nuläget är mycket inprisat i kursen, men vi förhåller oss försiktiga fram tills bolagets resultatpublicering.

Show your love by gifting this content to a fellow investor. As a Premium subscriber you can gift Premium-content to a free-user friend. Gift link:

Trade. (Fortum)