Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Höjd styrränta från FED igår - Inderes makroekonom Marianne Palmu kommenterar

Igår lyfte FED på styrräntan från 0,25% - 0,5%. (Tidigare 0,0% -0,25%). Samtidigt meddelade man att man sänker de ekonomiska tillväxtestimaten och räknar med att höja styrräntan även under de kommande sex mötena i år. Totalt sett skulle detta innebära hela sju räntehöjningar under pågående år. Sju möjliga höjningar under året var något som redan låg i marknadens förväntningar, men nu blev det även bekräftat från FEDs håll.

FED meddelade även att man ämnar inleda sitt så kallade QT-program. Detta innebär att man minskar med stimuleringar. Man har avslutat stödköpen av obligationer och inleder processen med att lätta på sin egen balans (genom att dra tillbaka på likviditet). När detta kommer att ske i praktiken uttalades ej tydligt, men mera information väntas komma under nästa möte i maj.

Såhär kommenterar Inderes makroekonom, Fil. lic. Marianne Palmu:

- Centralbanken upplever nu inflationen som ett klart större problem än i december. Genom den aktuella penningpolitiken fokuserar med alla medel att nu uppnå prisstabilitet och förtroende i marknaden, säger Palmu.

I och med att FED höjde estimaten för en stigande inflation och ytterligare styrräntehöjningar, så vill man tydligt kommunicera att detta är den ekonomiska verklighet som nu förutspås framöver. På så sätt ingjuts förtroende i marknaden och sentimentet.

Powell var noga med att påpeka att även om Rysslands krigsföring mot Ukraina kastar skuggor över den ekonomiska utvecklingen i USA, är landets ekonomi väl rustad och stark nog att klara av de kommande räntehöjningarna.

Palmu ställer sig pragmatiskt frågande till om mängden räntehöjningar verkligen kommer att förverkligas i praktiken.

- Jag förstår budskapet som kommuniceras just nu. Samtidigt blir det intressant att se huruvida man hinner med sju höjningar under innevarande år. Innan du hinner till slutet av räntehöjningscykeln kommer konjunkturen att hinna vända, vilket vi ser tecken på redan nu, förklarar hon.