Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Alkoholilaki ja Restamax

Inderes Q&A 01.03.2018 16:01 NoHo Partners

Moi, Miten arvioitte tänään voimaan astuneen alkoholilain vaikuttavan Restamaxin tulevaisuuteen?

Answer 

Hei,

Restamax tulee hyötymään uudesta alkoholilaista. Laki antaa yhtiölle enemmän työkaluja houkutella asiakkaita ravintoloihin ja tämän kautta yhtiöllä pitäisi olla edellytyksiä nostaa ravintoloidensa käyttöasteita. Muutos ei tapahdu yön yli, vaan siitä saatavat positiiviset vaikutukset tulevat näkymään asteittain kulutustottumusten muutoksina. Myös byrokratia kevenee hieman, mutta tällä ei ole oleellista vaikutusta yhtiön kuluihin. Kokonaisuutena alkoholilaki ei tässä vaiheessa aiheuta muutoksia ennusteisiimme ja emme näe sillä nopeaa merkittävää vaikutusta yhtiön numeroihin.

Yhtiön kannalta oleellisempaa on mielestämme alkoholilain suunnan muutos. Suomessa alkoholilaki on erittäin tiukka ja ravintoloiden kannalta epäedullinen. Tämä on heijastunut negatiivisesti etenkin juomavetoisiin ravintoloihin (yökerhot, pubit yms.). Uskomme, että nyt tapahtunut alkoholilain muutos on ensimmäinen askel kohti vapaampaa alkoholipolitiikkaa ja uskomme politiikan keventyvän myös jatkossa pienin askelin. Pitkällä aikavälillä tällä saattaa olla merkittäviä muutoksia ihmisten kulutustottumuksiin ja ravintoloiden osuus kulutetusta alkoholista tulee todennäköisesti kääntymään nousuun vuosikymmenien laskun jälkeen. Tämä kaikki tukee koko ravintolamarkkinaa ja parantaa Restamaxin pitkän aikavälin näkymiä. Tämä pienentää myös oleellisesti yhtiöön liittyvää lainsäädännöllistä riskiä, sillä on vaikea nähdä, että lainsäädäntöä lähdettäisiin tämän päätöksen jälkeen enää kiristämään.

---

Ohessa vielä Restamaxin omat kommentit Q4-raportista:

”Tammikuussa 2018 osittain voimaan astunut alkoholilakiuudistus on alalle kaivattu piristys, joka sallii muun muassa happy hour -markkinoinnin. Maaliskuun 2018 alusta kokonaisuudessaan voimaan astuva laki mahdollistaa muun muassa laajennetut aukioloajat. Tulemme hyödyntämään uudistusta toiminnassamme ja uskomme sen voimistavan sekä asiakasvirtaa että kasvattavan asiakkaiden keskiostoksen suuruutta entisestään. Uudistuksella tulee olemaan merkittävä rooli niin oman ravintolatoimintamme kuin koko alankin kehityksessä.”