Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Betan määritys?

Inderes Q&A 06.03.2017 19:40

Kannattaako yrityskohtaisen betan estimoinnissa käyttää viimeisen 12 kuukauden tuottoja vai pidemmän ajan tuottoja, esim 5 vuoden tuottoja? Kumpi kuvaa paremmin yrityksen herkkyyttä markkinariskille?

Answer 

Riippuu sijoitushorisontista: jos aikahorisontti on viisi vuotta, on viiden vuoden beta perusteltua. Beta katsoo kuitenkin vain historiaa peräpeiliin ja on siinä mielessä puutteellinen ettei se katso eteenpäin. Sen lisäksi se ei ota kantaa yrityskohtaisiin fundamenttiriskeihin. Yksittäiset yhtiökohtaiset betat voivat myös antaa huonon kuvan jonkun toimialan yhtiöstä, jos yhtiö on esim. vastikään listautunut tai heilunut muuten poikkeuksellisesta syystä viime aikoina. Tällöin sijoittaja voi myös ottaa verrokien betoista keskiarvon tai mediaanin. Kolmas keino on nk. "leveroidun" betan laskeminen, jossa kohdeyhtiön beta lasketaan verrokkien mediaanista tai keskiarvosta ja "leveroidaan" kohdeyhtiön pääomarakenteella. Beta ja yleisestikin WACC (jonka laskemiseen betaa mm. käytetään) vaati kuitenkin sijoittajalta "pelisilmää". Sokeasti kaavojen noudattaminen johtaa usein betoihin ja/tai diskonttokorkoihin, jotka ovat irrallisia markkinoiden hinnoittelemista arvostustasoista.