Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, mitkä olisivat Helsingin pörssissä hyviä esimerkkejä defensiivisistä osakkeista? Mitä asioita kannattaa tutkia yrityksistä, kun hakee salkkuunsa kyseisen kategorian osakkeita? Kiitos vastauksesta! (nimi poistettu) 

Answer 

Hei,

hyviä esimerkkejä defensiivisistä osakkeista Helsingin pörsissä ovat esimerkiksi KONE, Elisa, Telia ja Orion. Niitä yhdistää liiketoiminnan vakaus, ennustettavuus ja vähäinen syklisyys. Esimerkiksi Orionin lääkkeiden menekkiin ei taloudellinen taantuma juuri vaikuta. Sen sijaan esimerkiksi syklinen konepaja saattaa nähdä tilaustensa supistuvan olemattomiin kun sykli kääntyy. 

Defensiivisissä yhtiöissä kannattaa kiinnittää huomiota liikevaihdon ja tuloksen vakauteen yli syklin.  Muutoin kannattaa tutkia yrityksiä kuten muitakin ja ymmärtää yhtiön liiketoimintaa ja mistä tulos muodostuu.