Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

EUR/USD

Inderes Q&A 16.02.2018 11:00

Miksi dollari heikkenee euroa vastaan, vaikka USA:ssa korot nousevat ja euroalueella elvytys jatkuu? Eikö talouden teorioiden mukaan pitäisi tapahtua päinvastoin?

Answer 

Hei!

EUR/USD-kurssin nousu (tälläkin viikolla yli 2 %) on ollut yllättävänkin kovaa. Talousteorian mukaan USA:n nousseiden korkojen  pitäisi tosiaan antaa tukea dollarille, mutta kehitys on ollut päinvastaista. Tähän on mielestäni kaksi tulkintaa. Ensinnäkin, yleiset odotukset suurten keskuspankkien (Englannin keskuspankkiin liittyvät odotukset, myös EKP lopettaa velkakirjaostonsa) rahapolitiikan kiristymisestä ovat painaneet dollaria suhteessa valuuttakoriinsa ja samalla euroon.  Toiseksi, politiikalla on oma vaikutuksensa dollariin.  USA:n veroale ja budjetin menolisäykset ovat riski valtiontalouden tasapainolle pitkällä aikavälillä, mikä horjuttaa luottamusta dollariin, ja heijastuu tätä kautta valuuttaan. Yksittäistä merkittävää tekijää on vaikea erottaa tehokkailla valuuttamarkkinoilla, mutta em. asiat selittävät osaltaan kurssikehitystä.

Yst terv Marianne