Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Health care REITit

Inderes Q&A 09.01.2018 0:07

Inderes analysoi ansiokkaasti Suomen Hoivatiloja. Maailmalta löytyy muita saman kategorian yrityksiä, jenkeissä erityisesti healthcare reitit mahdollistavat sijoittamisen terveydenhoitoalan kiinteistöihin. Osaatteko kommentoida ko. sektorin nykyarvostusta ja näkymiä? Korkokäänne on jo tapahtunut ja ainakin osittain hinnoiteltu, medicare ja medicaid leikkaukset vaikuttavat negatiivisesti mutta on myös private pay puoleen keskittyviä toimijoita. Demografia takaa kysynnän pitkällä aikavälillä, vanheneva väestö tarvitsee hoivaa joka tapauksessa. Terveydenhuolto ja kiinteistöt ovat molemmat jossain määrin defensiivisiä aloja, minkä arvioin olevan hyvä asia osakemarkkinan nykyarvostuksen huomioon ottaen.

Answer 

Hei,

Lähtökohtaisesti kommentoimme vain seurannassamme olevia yhtiöitä, joten emme kommentoi Yhdysvaltojen hoivakiinteistömarkkinoiden näkymiä.  Kokonaisuudessaan Euroopan markkina on relevantimpi seurattava esimerkiksi Suomen Hoivatilojen näkökulmasta.