Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Huhtamäki-Intia

Inderes Q&A 22.07.2017 10:25 Huhtamäki

Hei! Jo viime syksystä lähtien Huhtamäkeä on painanut Intian verojärjestelmävaikeudet. Mistä siinä on kysymys? Miksi sen kerrotaan olevan ohimenevä? Jos se menee ohi, onko sillä hetkellinen vipuvaikutus Huhtamäen tulokseen?

Answer 

Huhtamäen liikevaihdosta viime vuonna 289 MEUR eli 10 % tuli Intiasta, joka oli yhtiön maantieteellisesti varsin hajautuneessa portfoliossa kolmanneksi suurin yksittäinen maa. Valtaosa Intian liikevaihdosta kirjautuu Flexible Packaging -liiketoimintaan, sillä Intian kaltaisissa varhaisen elinkaaren kehittyvissä maissa ruokapakkaaminen alkaa tyypillisesti edullisilla joustopakkauksilla. Intiassa hallitus on saanut pitkään suunnitteilla olleen arvonlisäverouudistuksen valmiiksi ja verokantoja yhdistävä sekä verotusta selkiyttävä uudistus astuu voimaan heinäkuun alussa. Pitkällä aikavälillä emme usko uudistuksen ainakaan heikentävä Huhtamäen toimintaedellytyksiä Intiassa.

Huhtamäen Q2-raportti oli puhtaasti numeroiden valossa hieman arvioitamme ja selvemmin markkinaodotuksia pehmeämpi. Vertailukelpoinen kasvu hyytyi 1 %:iin (Q2: kehittyvien markkinoiden kasvu -1 %) ja liikevoittomarginaali heikkeni 0,7 %-yksikköä 9,8 %:iin, mikä painoi liikevoiton hieman alle vertailukauden tason 75,6 MEUR:oon. Suurin selittävä tekijä hieman ennätysvahvaa vertailu-kautta heikommalle tulokselle oli Intian arvonlisäverouudistus, joka romahdutti Flexible Packaging -divisioonan kysynnän toukokuun lopulla ja kesäkuussa, kun yhtiön Intian asiakkaat alkoivat ajaa heinäkuun alussa veromuutosten takia käyttökelvottomiksi muuttuneita vanhan verokannan pakkausvarastoja alas. Yhtiön mukaan verouudistus rokotti kehittyvien markkinoiden kasvua noin 6 %-yksiköllä ja arviomme mukaan Intian väliaikaisesti alhaisemmat volyymit selittivät valtaosan Flexible Packagingin 5 MEUR:n tulospudotuksesta vertailukauteen nähden. Myös muissa divisioonissa kasvu takelteli Q2:lla, sillä Huhtamäki kärsi esimerkiksi kapasiteettirajoitteista North Americassa. Tulosta taas rasittivat mm. tehdyt investoinnit, joita vastaavaa liikevaihtoa yhtiöllä ei vielä ole täysi-määräisesti (oik. käyttökate kasvoi marginaalisesti Q2:lla). Ruokapakkausten kysyntä vaikuttaa mielestämme yksittäisten markkinoiden haasteista huolimatta yhä hyvältä ja myös bruttokatteet ovat pysyneet tiettyjen raaka-ainehintojen noususta huolimatta melko vakaina. Näin Q2-raportti ei mielestämme muuttanut isoa kuvaa oleellisesti. 

Näemme Intian verouudistuksen aiheuttaneen pompun siis väliaikaisena, ja yhtiö jatkaa kasvu-urallaan taas jatkossa.