Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hyväksyttävät arvostuskertoimet?

Inderes Q&A 06.03.2018 17:32

Miten määrittelette "hyväksyttävän arvostuskertoimen"? Onko se teidän oma mielipide vai jonkinlainen galluppi sijoittajilta? Tuo kuulostaa hieman kuin tavoitehinta määräytyisi vain nykykurssin mukaisesti. (Kysymys poimittu luvalla Kauppalehden forumilta)

Answer 

Hyvä kysymys!

Hyväksyttäviin arvostuskertoimiin liittyvä aihe ei tosissaan ole yksinkertainen, sillä jokaisella sijoittajalla on omiin tavoitteisiin sidottu tuottovaatimus, mikä voi myös johtaa siihen, että eri sijoittajat voivat hyväksyä samoille yhtiöille erilaiset arvostuskertoimet. Toisen mielestä P/E 15x voi olla tietystä yhtiöstä halpa ja toisen mielestä kallis.

Toisella näistä sijoittajista voi olla tuottovaatimus 5 % ja toisella 10 %. Sen lisäksi, että eri sijoittajilla on erilaisia tuottovaatimuksia, hyväksyttävät arvostuskertoimet ovat luonnollisesti myös erilaiset, jos yhtiöillä on erilaiset kasvu- ja kannattavuusprofiilit. Arvostuskerroin voi myös olla mikä tahansa muu tulos- kassavirta tai osinkopohjainen mittari. Hyväksyttävät arvostuskertoimet riippuvat myös yhtiön toimialasta, yhtiön positiosta arvoketjussa, kilpailueduista jne jne.

Jos esimerkiksi yhtiö A kasvaa tasaisesti 20 % vuodessa liikevoiton pysyessä vakiona 10 %:n tasolla, voidaan sille hyväksyä korkeammat arvostuskertoimet kuin yhtiölle B, joka ei kasva lainkaan ja liikevoittomarginaali on 3 %. Ja jos yhtiön A kasvu- ja kannattavuusprofiili muuttuu jostain syystä enemmän yhtiön B kaltaiseksi (on syynä sitten yhtiön oma sisäinen ongelma tai jokin ulkoinen esim. kilpailutilanteeseen vaikuttava tekijä) voidaan perustellusti sanoa, ettei yhtiölle A voida enää hyväksyä yhtä korkeita arvostuskertoimia kuin ennen.

Meillä ei ole minkäänlaista gallupia sijoittajilta tämän osalta, mikä on kullekin yhtiölle hyväksyttävä arvostuskerroin, mutta voidaan hyvinkin käyttää osviittana esimerkiksi pörssissä likvidin osakkeen kaupankäynnin perusteella määritettyä hintaa ja peilata sitä esim. toteutuneesta tai ennustetusta tuloksesta määritettyihin arvostuskertoimiin. Sitten tehtävä jää analyytikoille ja sijoittajille itselleen muodostaa huolellisesti tehdyn tutkimuksen perusteella oma mielipide siitä, mikä olisi juuri tämän tyyppiselle yhtiölle näillä kasvunäkymillä ja näillä riskeillä/mahdollisuuksilla huomioitu "hyväksyttävä arvostuskerroin" ja onko osake tähän nähden kallis/halpa.