Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ketkä päättävät pörssiin listautuvien yritysten merkintähinnoista? Esimerkiksi Hoivatilojen antihintaa pidettiin erittäin edullisena yhtiön sekä toimialan kasvunäkymät huomioiden, kun taas Next Gamesin kohdalla tulevat kasvunäkymät vaikuttavat olevan jo vahvasti hinnoiteltu osakkeeseen merkintähinnassa.

Answer 

Yhtiöille tehdään valuaatiotutkimus (mahdollisesti monenkin toimijan taholta), annin järjestäjä päävastuussa, ja arvioidaan haarukka missä yhtiön osakkeen arvostus olisi luonteva. Viime kädessä asiasta päättää yhtiön hallitus ja aiemmat omistajat, millä hinnalla haluavat osakettaan pörssissä listattavan.