Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Oravan REIT-statuksen purkaminen

Inderes Q&A 22.02.2018 23:28 Ovaro

Monessa lähteessä Oravan REIT-statuksen purkaminen nähdään hyvänä osakkeenomistajien kannalta. Mitä etuja tästä olisi?

Answer 

Hei,

Merkittävin etu REIT-rakenteen purkamisesta olisi omien osakkeiden ostamisen mahdollisuus. REIT-yhtiö ei nykyisen lain tulkinnan mukaan saa ostaa omia osakkeita ja mikäli tästä rakenteesta luovuttaisiin niin Orava pystyisi hyödyntämään nykyistä sen osakkeen taseperusteisesti matalaa arvostustasoa ostamalla omia osakkeita. Tämä kasvattaisi nykyisellä arvostustasolla osakekohtaista NAV:ia huomattavasti ja loisi näin omistaja-arvoa. REIT-mallista luopuminen lisäisi myös Oravan liiketoiminnan joustavuutta, sillä yhtiön ei tarvitsisi enää maksaa 90 % tuloksesta ilman käyvän arvon muutoksia osinkoina ja se voisi teoriassa myös sijoittaa muihin kuin asuntoihin (tämä vaatisi tosin sijoitustoiminnan sääntöjen muutoksen). 

Suurimpana haittana REIT-mallista luopumisella olisi verovapauden menetys eli yhtiö joutuisi jatkossa maksamaan normaalin 20 %:n yhteistöveron tuloksestaan. Vastaavasti kuitenkin sijoittajan osinkovero laskisi nykyisestä 30/34 prosentista listayhtiöiden tavalliselle 25,5/28,9 prosentin tasolle eli verohaitta sijoittajalle eli olisi yhteisöveroprosentin suuruinen. Lisäksi Orava pystyisi hyödyntämään asuntojen mahdollisia myyntitappioita, asunto-osakeyhtiöiden yhtiölainojen tuloutusta sekä todennäköisesti poistoja, jolloin verohaitta ei välttämättä lopulta olisi niin suuri.

Olemme käsitelleet tarkemmin omien osakkeiden ostoja Oravan laajassa analyysiraportissamme sivuilla 30-32: https://www.inderes.fi/system/files/company-reports/orava_yhtioraportti_...