Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Miten analyyseissanne on arvostettu Orionin ja Bayerin yhteinen darolutamidi kehitysohjelma? Kuinka suuri voisi kyseisen, jo aika pitkällä olevan, yhteistyön potentiaali olla parhaimmillaan? Kiinnostaa noin vuosien 2018-23 jakso. t. M. Fredrikson

Answer 

Orionilla on tosiaan Bayerin kanssa yhteinen darolutamidi-kehitysohjelma käynnissä eturauhassyöpää varten, jota viedään eri tekniikoilla eteenpäin (ARAMIS ja ARASENS). Bayer on tässä kehityksessä ns.”Sponsor” ja Orion on ”Partner”, Bayer siis kaupallistaa tuotteen maailmanlaajuisesti ja Orionilla on oikeus yhteismarkkinointiin Euroopassa. Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti ja viidenneksi yleisin syöpään liittyvä kuolinsyy miehillä. Vuonna 2012 eturauhassyöpä diagnosoitiin yli 1,1 miljoonalla miehellä maailmanlaajuisesti, joten tunnistamme kyllä tuotteissa suuren markkinapotentiaalin.

Käsityksemme mukaan Bayer on ottanut tuotteen kehittämisestä vuoden 2014 jälkeen kontolleen suurimman osan riskistä (ja kustannuksista) eli, jos ja kun tästä tuotteita tulee markkinoille, Bayer hyötyy enemmän kuin Orion. Orion vastaa tuotteen valmistuksesta ja on oikeutettu saamaan merkittäviä rojalteja tuotteen myynnistä. Rojalteja Orion voi saada erilaisten ennalta sovittujen etappien täyttyessä, joiden ajoituksia ja kokoluokkaa on vaikea ennakoida. 

Mainitsemallesi ajanjaksolle emme odota vielä näihin tutkimustuloksiin perustuvista lääkkeistä suurta myyntiä, sillä myynnin alkamisajankohta menisi arviomme mukaan lähemmäs tätä 2018-2023 ajanjakson loppupäätä kuin alkupäätä:
Clinicaltrials.govin mukaan  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02200614?term=NCT02200614&rank=1 2018 huhtikuu on viimeinen aineiston keräämispäivä (data collection date) ARAMIS-tutkimukselle, ja tutkimuksen valmistumispäivä (study completion date) on vasta kesäkuussa 2020. 

Clinicaltrials.govin mukaan päivämäärät ARASENS-tutkimukselle ovat 2022 lopussa. 
Vaikkei mahdollisten eturauhassyöpälääkkeiden myyntiluvut tule nousemaan merkittäviin määriin vielä ennen 2020-lukua, vuoden 2018-2022 aikana saatujen tutkimustulosten positiivisilla tuloksilla voisi kuitenkin olla vaikutus Orionin saamiin etappimaksuihin. Orion oikeutettu saamaan Bayerilta tiettyjä onnistuneisiin kehitys-, teknologian siirto- ja kaupallistamisvaiheisiin liittyviä etappimaksuja sekä merkittäviä rojalteja tulevasta myynnistä joita emme kuitenkaan lähde tässä erikseen arvioimaan. Yhtiö ei myöskään itse suostu ennustamaan näiden aikataulua, todennäköisyyttä tai kokoluokkaa. Viimeisin iso tällainen etappimaksu tuli vuonna 2014, kun yhteistyösopimuksen ehtojen mukaan Orion sai 50 miljoonan euron allekirjoitusmaksun, kun yhteistyö julkistettiin.
Emme ole myöskään tehneet pelkälle darolutamidi-ohjelmalle erikseen ”arvonmääritystä”, sillä mielestämme Orionin laaja liiketoiminta- ja tuoteportfolio huomioiden, se ei olisi tarkoituksenmukaista osakkeen arvonmäärityksessä.