Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Onko teillä arviota siitä tuleeko Panostajan hallitus käyttämään yhtiökokouksen antamaa valtuutusta jakaa lisäosinkoa tai pääomanpalautusta erittäin tuottoisan KotiSun kaupan myötä?

Answer 

Kiitokset hyvästä kysymyksestä!

Pidämme Panostajan lisäosinkoa mahdollisena, mutta emme enää niin todennäköisenä kuin aikaisemmin. Tuo sama valtuutus haettiin myös edellisenä tilikautena ja KotiSunin myynti toteutui hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. Kaikki edellytykset lisäosingon ilmoittamiseen ovat siis olleet jo pidempään valmiina. Päätös voidaan toki edelleen tehdä, mutta mitä pidemmälle se siirtyy, sitä epätodennäköisempänä sen näemme. Ennusteemme eivät sisällä lisäosinkoa, eikä se maksu tai maksamattomuus lähtökohtaisesti muuta näkemystämme yhtiön omistuksien osien summasta (mikä on arvonmäärityksemme pohja).

Arviomme mukaan Panostaja pyrkii vahvistamaan tasettaan sekä yritysostoresurssejaan valmistuen samalla tulevaisuuden kasvuun. Tämä kasvu vaatii yhtiöltä pääomia. Pitkäjänteisten sijoittajien kannalta olisi mielestämme positiivista, jos Panostaja pystyisi kasvamaan uuteen kokoluokkaan ja sitä kautta supistamaan (pitkälti kiinteiden) konsernikulujen osuutta kokonaisuudesta. Tätä ajatellen päätös pitää pääomat yhtiössä olisi perusteltu. Sen sijaan lisäosinko tukisi osakekurssia todennäköisesti vain lyhyellä aikavälillä.