Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sampo, finanssisektori ja korot

Inderes Q&A 19.04.2017 0:11 Sampo

Moi. Millainen näkemys teillä on korkojen nousun vaikutuksesta finanssisektoriin ja erityisesti Sampoon? Eroaako vaikutus Sampoon (erityisesti IFin osalta) oleellisesti muista pohjoismaisista vakuutusyhtiöistä (mm. Tryg, Gjensidige Forsikring)? Vuoden 2016 uutisessa Kari Stadigh uhoaa, että korkojen noustessa Sammon (ja Nordean) tulos paranee oleellisesti. Onko tämä todellakin näin yksinkertaista ja onko Sammon (erityisesti IFin) korkosijoitukset muista (erityisesti vakuutusalan) toimijoista oleellisesti erilaisia? Millaisia korkojen tasoon jollakin tapaan sidottuja muita vastuita vakuutusyhtiöillä yleensä ja erityisesti IF:illä on?

Answer 

Lähtökohtaisesti vaikutus on positiivinen. Nordea hyötyy korkojen noususta parantuvan korkokatteen myötä ja tämä tulosvaikutus on hyvin suoraviivainen.

If:n osalta korkojen nousu parantaisi sijoitussalkun tuottoja (korkojen osuus suuri), mutta samalla nousevat sijoitustuotot aiheuttaisivat painetta vakuutustekniseen tulokseen (yhdistetty kulusuhde), sillä kilpailu alalla voi kiristyä kun koroista saa enemmän ja on varaa taas kilpailla hinnoilla. Nythän koko ala on kompensoinut laskevia korkoja parantamalla vakuutusteknistä tulosta (hinnankorotukset&vakuutusehdot yms). Esim. If yhdistetty kulusuhde on nyt luokkaa 85% kun pitkän aikavälin tavoitteena yhtiöllä on 95%. Näin ollen If tulosvaikutus on pienempi.

Lopuksi on vielä hyvä huomioida, että nousevat korot tarkoittavat usein vahvaa kansantalouden kehitystä ja tämä tukee lähtökohtaisesti molempia liiketoimintoja. Kokonaisuutena korkojen nousu olisi siis Sammon tulokselle positiivista.

 

Lisäkomentti pohjautuen Shareville-kysymykseen:

Mutta eikös suuri osa korkosijoituksista ole kuitenkin pidemmissä koroissa, mistä tulee (hetken aikaa) tappiota kun korot nousevat?

Sammon duraatio on erittäin lyhyt (reilu 1v) ja näin ollen yhtiön korkosijoitukset kärsisivät vain rajallisesti korkojen noususta. Vastaavasti yhtiö on kärsinyt viimevuosina heikoista korkotuotoista johtuen juuri matalasta duraatiosta. Matala korkotaso tekee vanhojen kiinteäkorkoisten vakuutussopimusten tuoton saavuttamisen entistä haastavammaksi ja tässä mielessä myös tällä on negatiivinen vaikutus yhtiölle. Toki vakuutuspuolella koroilla on myös muita vaikutuksia, mutta kokonaisuutena matala korkotaso on yhtiölle negatiivinen asia ja korkotason nousu olisi selkeästi positiivista.