Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Moikka, Raporteissanne monen finanssialan yhtiön kohdalla mainitsette riskiksi nykyisen markkinatilanteen. Avaisitteko vähän eri yhtiöiden riippuvaisuutta osake- ja korkomarkkinan tilanteesta (Sampo, eQ, Taaleri). Käytetään esimerkkinä vaikka Sampoa. Kuinka iso osa Sammon tuotosta on sidottu equity- ja korkomarkkinan yleiseen kehitykseen? Spreadien vielä kiristyessä entisestään IF:n/Mandatumin/Nordean Fixed income portfolion kuponkituotohan pienenisivät, mutta samalla portfolion korkoinstrumenttien arvo nousisi. Kun taas spreadien leventyessä tulevat kuponkituotot kasvaisivat, mutta nykyisen portfolion instrumenttien arvothan laskee. Stadigh on useasti maininnut Sammon toimivan hedgenä korkojen nousulle, joten avaisitteko hieman näiden toimijoiden kehitystä erilaisissa markkinaskenaarioissa? Taaleri / eQ akselilla luulisi, että heidän PE-rahastojensa nauttivan kasvavaa mielenkiintoa, koska tavallisilta osakemarkkinoilta on vaikea löytää valueta, mutta miten esimerkiksi yleisen osakemarkkinan ~20% korjaus vaikuttaisi heihin? Kiitokset jo etukäteen!

Answer 

Hei,

Osakemarkkinan lasku heikentäisi Sammon sijoitustuottoja (If ja Mandatum) ja laskisi samalla myös Nordean tulosta selvästi (palkkiotuotot laskevat mm. omaisuudenhoidossa, investointipankissa ja välityksessä).
Sammon sijoitustuotoista merkittävä osa on viimevuosina tullut osakkeista, koska korkotuotot ovat laskeneet niin poikkeuksellisen alas. Myös Nordealla "markkinasidonnaisen" eli palkkiotuottojen osuus on kasvanut selvästi.

Korkojen noustessa (ei välttämättä samanaikaista osakkeiden laskun kanssa) Sampo hyötyy ainakin seuraavissa asioissa: 1) korkosijoitusten tuottotasot nousevat Mandatumissa ja If:ssä 2) Nordean korkokate paranee. Vastaavasti korkotason noususta haittaa syntyisi ainakin: 1) Mandatumin ja If:n korko-omistusten paperitappioista 2) todennäköisestä viilentymisestä muilla pääomamarkkinoilla rahan palautuessa korkomarkkinoille (esim. välitys, investointipankki yms) 3) vakuutuspuolella preemiot kohtaisivat laskupainetta, kun sijoitustuotot paranevat ja toimijat alkavat kilpailla enemmän hinnalla (ei tapahdu kovin nopeasti).

***

eQ ja Taaleri ovat finanssisektorin yhtiöistä suhteellisen hyvin positioituneita osakemarkkinan laskuun johtuen PE-rahastojen isosta roolista. Kuitenkin on selvää, että osakemarkkinan lasku olisi selvästi negatiivista molemmille, kun tuottosidonnaiset laskevat, AUM supistuu ja asiakkaat hermoilet (eivät tee kauppaa ja vaihtavat varainhoitajia yms.)  eQ:lla korkojen nousu heikentäisi kuitenkin kiinteistörahastojen houkuttelevuutta ja tuottoja (isot velkavivut). Lisäksi Adviumin liikevaihto laskisi kiinteistömarkkinoiden hyytyessä. Taalerille korkojen nousun merkitys eQ:ta vähäisempi. Finanssiyhtiöistä Evli selkeiten profiloitunut korkoihin, eli heille korkojen nousu pitkässä juoksussa positiivista (enemmän mahdollisuuksia tuotteille yms.)