Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sampon ja Nordean osingonjako

Inderes Q&A 16.01.2018 12:02 Sampo

Miten näiden firmojen osinkojen jako menee, maksaako Sampo osinkoa vielä Nordean osingonmaksun jälkeen? Mitä hyötyä tai haittaa osinkotulon kannalta on omistaa molempia vai ainoastaan toista yritystä?

Answer 

Hei,

Nordea on Sampon osakkuusyhtiö (kirjanpitolain määritelmän mukaisesti 20-50 % omistusosuus). Sampo omistaa Nordeasta 21,3 % (12/2017, https://www.sampo.com/fi/tietoa-meista/liiketoiminnot/osakkuusyhtio-nordea/). Nordean tuloksella on täten merkittävä vaikutus myös Sampon tulokseen. Sampo-konsernin kokonaiskuvasta saa hyvän käsityksen perehtymällä vaikkapa konsernin tulokseen tammi-syyskuulta 2017 (2.11.2017). http://www.sampo.com/fi/arkisto/tiedotteet/2017/sampo-konsernin-tulos-ta...

Suosittelemme tarkastelemaan tilannetta omistamisen näkökulmasta. Millaisen portfolion haluat rakentaa ja mikä vastaa parhaiten omia tavoitteitasi? :)

Tässä vielä nostona Sampon Yhtiöpäivityksestä (11/2017), kuinka tulos ennen veroja jakautuu. :) https://www.inderes.fi/osinkonakymat-edelleen-vahvat