Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Pohdin tuossa tulevaisuutta ja Sotkamo Silveriä. Mietin mahdollista osinkojen suuntaa, aikana jolloin yritys niitä täydessä toiminnassaa / tuotannossa voisi ennusteiden mukaan maksaa. Mitä nopeasti Googlettamalla löytyi niin yleensä kaivosyhtiöt ovat maksaneet 1-4% osinkotuottoa (lähde: dividend.com)

(Otsikkoon lisätty Sotkamo Silver)

 

 

Answer 

Sotkamo Silverin pitkän aikavälin osinkopotentiaali riippuu suurelta osin yhtiön strategisista linjauksista ja pääoman allokoinnista. Konsernin strategia ulottuu Hopeakaivoksen ulkopuolelle ja uudet sijoitukset muihin jalometallikaivoksiin ja/tai kehitysprojekteihin sitoisivat Hopeakaivoksen tuottamia rahavirtoja ja laskisivat osingonmaksupotentiaalia lyhyellä tähtäimellä. Tämä taas toisaalta pidentäisi konsernin tarjoamaa osinkovirtaa (olettaen, että uudet sijoitukset ovat tuottavia), sillä nykyisten malmivarojen ja -varantojen puitteissa Hopeakaivoksen elinkaari on suhteellisen lyhyt. Toisaalta pelkästään Hopeakaivokseen keskittymällä konserni voisi jakaa suuren osan tuloksestaan/vapaasta rahavirrastaan ulos, mutta tällöin osinkovirta ei välttämättä olisi erityisen jakuva. Pääoman allokointiin liittyvät valinnat tulevat vaikuttamaan oleellisesti markkinoiden yhtiöltä vaatiman osinkotuoton tasoon, joten osinkotuotto on tässä yhteydessä hieman harhaanjohtava mittari. Toistaiseksi näkyvyys pääoman allokointiin ja myös Hopeakaivoksen tulevaisuudessa tuottamiin rahavirtoihin on vielä erittäin rajallinen eikä Sotkamo Silver ole mielestämme tällä hetkellä varsinaisesti osinkosijoittajan valinta.