Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, Uusimpien arvioidenne mukaan Taalerin irtautuminen Garantiasta on mahdollista 04/2018 alkaen. Kuinka todennäköisenä pidätte irtaantumista esim. 2018 aikana? Millainen vaikutus onnistuneella irtautumisella olisi Taalerin tavoitteelliseen arvostustasoon, huomioiden Taalerin track record? Syksyllä puheissa väläyteltiin varovaisesti mahdollisena 15€ tavoitetasoa osakkeelle, mikäli onnistuneesta irtautumisesta saadut varat sijoitetaan järkevästi. Onko tähän hypoteettiseen skenaarioon tullut olennaisia muutoksia talven aikana? Olisi mukavaa saada vähän parempi turvamarginaali omalle keskihinnalle niin tätä kyselen.

Kiitos ja mukavaa kevättä inderesin väelle!

Answer 

Hei,

Garantiasta irtautumisen vaikutusta on mahdollista tarkastella suhteuttamalla mahdollisia myyntituottoja. Osien summassa käyttämämme arvo Garantialle on 150 MEUR. Ja tähän verrattuna 10 MEUR korkeampi myyntihinta (28,35 milj. osakkeella laskettuna) tarkoittaisi yksittäisen osakkeen näkökulmasta noin 0,35€ lisäystä.

Pidämme Garantian yrityskauppaa mahdollisena ja keskipitkällä aikavälillä varsin todennäköisenä. Kuitenkin on tärkeä muistaa yrityskauppojen olevan jo lähtökohtaisesti pitkiä prosesseja. Sopivan ostajan löytyminen ei ole itsestään selvää ja toisaalta myös hinnasta tulee päästä sopuun. 

Ohessa kommentit Taalerin arvon määrityksestä viimeisimmästä Yhtiöpäivityksestä (https://www.inderes.fi/yritysjarjestelyiden-vuosi)

Kiitokset kysymyksestäsi ja mukavaa kevättä!