Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Miten arvioitte Uniperin yhdistymistä vastustavien johtajien vaikuttavan Fortumin tulevaisuuteen? Voiko tuosta tulla isokin ongelma Fortumille? Mikäli yhdistyminen toteutuu, oletan että yhteistyö ei voi olla kovin sujuvaa ainakaan aluksi, mutta vaikutuksien suuruutta esim tuloksseen/pörssikurssin arvoon on itsellä vaikea arvioida.

Answer 

Hei!

Pidämme heidän vaikuttamiskeinoja varsin rajallisina, kun Fortum saa merkittävän omistusosuuden Uniperista. Vaikka johto ilmeisen selvästi vastustaa Fortumin tekemää ostotarjousta, odotamme Uniperin nykyisen johdon kuitenkin hoitavan operatiivisen johtamisen parhaan kykynsä mukaan. On kuitenkin selvää, että jos yhteistyö ei parane Fortumin tullessa suureksi omistajaksi tulee Uniperin johto vaihtumaan. Suurimpana omistajana Fortumilla tulee olemaan merkittävästi vaikutusvaltaa Uniperissa ja uskomme heidän ryhtyvän tarvittaviin toimiin tarpeen mukaan. Näin ollen emme näe tällä olevan oleellista vaikutusta yhtiöiden arvoon (pörssikurssiin), mikä kuitenkin loppupeleissä heijastelee yhtiöiden tuloksentekokykyä.