Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Revenion liikevaihdosta merkittävä osa tulee USA:sta sen tytäryhtiön kautta. Kuinka suureksi arvioitte verouudistuksen vaikutuksen tulosennusteisiin? (muokattu kysymystä hieman)

Answer 

Hei!

Arviomme mukaan verouudistuksella ei ole olennaisia vaikutuksia Revenion tulokseen. Revenion USA:n yhtiö ei käsityksemme mukaan näytä olennaista voittoa maassa, koska kyseessä on paikallinen myyntiyhtiö. Verotettava tulos syntyy siten pääasiassa Suomessa, eikä USA:n verouudistuksella ole yhtiön tulokselle tuntuvaa vaikutusta.