Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Vaatteiden hintojen lasku

Inderes Q&A 10.12.2017 16:35 Stockmann

Zalando pystyy voitolliseen tulokseen 43,1% myyntikatteella ja Lindex kykenee vain marginaaliseen tulokseen ennen veroja ja korkokuluja 59,4% myyntikatteella. Vaatteiden keskihinnat ovat Tilastokeskuksen mukaan laskeneet Suomessa 3,2% vuodesta 2012 vuoteen 2016 verrattuna. Todennäköisesti tämä kehitys on todennäköisesti jatkunut myös tänä vuonna. Miksi siis uskotte, että erityisesti Lindexin ongelmat ovat vain syklisiä, kun hintatasot ovat olleet laskussa jo kohta viisi vuotta?

Answer 

Zalando myy pääasiassa muiden brändien vaatteita ja tämä selittää matalampaa myyntikatetta. Zalandon myyntikatetta tulisi verrata ennemmin Stockmann Retailin vastaavaan (samalla tasolla). Vaatteiden hintatason lasku ei ole syynä Lindexin ongelmiin. Vaatteiden hintatasoon vaikuttaa mm. raaka-ainehinnat, trendit ja kohdemarkkinan taloustilanne. Lindexin myyntikate on pysynyt erittäin vakaana viimeiset 10v ja emme näe tässä oleellista muutosta tulevinakaan vuosina. Lindexin ongelmien keskiössä on epäonnistuminen malliston kanssa, Ruotsin heikko muotimarkkina ja Lindexin heikko kulutehokkuus. Mallisto on nyt uudistettu ja yhtiö on aloittanut kulusäästöohjelman (10 MEUR). Näiden toimien tulisi asteittain tervehdyttää Lindexin kannattavuus ja ensi merkkejä pitäisi näkyä jo Q4-raportissa. Lindexin liikevoitto on viimeisen 10v aikana ollut keskimäärin noin 43 MEUR ja vaihteluvälin ollessa 15-55 MEUR. Kuluva vuosi edustaa haarukan alalaitaa ja 2016 haarukan ylälaitaa. Emme näe, että Lindexin toiminnassa olisi tapahtunut mitään sellaista minkä takia yhtiö ei kykenisi palaamaan takaisin normaalillle kannattavuustasolleen.