Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Nokia
Recommendation: Accumulate
Target price: 5.80 EUR
Share price: 5.03 EUR
Date: 28.10.2021 - 9:03

Nokia raportoi aamulla odotuksia vahvemman Q3-tuloksen, joka oli samalla yhtiön kolmas positiivinen tulosyllätys peräjälkeen. Yhtiö toisti näkymänsä, mutta vahvan tuloskehityksen myötä tarkensi vertailukelpoisen liikevoiton olevan tänä vuonna nykyisen ohjeistushaarukan (10-12 %) ylälaidalla. Vahvan alkuvuoden jälkeen tämä jättää mahdollisuuden ohjeistuksen nostolle vielä loppuvuoteen. Kaiken kaikkiaan Q3-raportti oli jälleen osoitus, että Nokian käännematka etenee vankoin askelin oikeaan suuntaan. Yhtiö kuitenkin varoitteli komponenttipulaan liittyvän epävarmuuden heikentävän näkyvyyttä Q4:lle ja ensi vuoteen katsottuna, mikä voi myös hidastaa viime aikoina nähtyä hyvää kannattavuuskehitystä.

Nokian Q3-liikevaihto kasvoi valuuttaoikaistuna 2 % 5,4 miljardiin euroon, mikä oli täysin odotusten mukaista. Matkapuhelinverkoissa liikevaihto laski valuuttaoikaistuna 5 % pääasiassa Nokian aiemmin kertomista syistä (markkinaosuuden menetys ja hintaeroosio Pohjois-Amerikassa). Myös globaali komponenttipula aiheutti jo tiettyjä haasteita Q3:lla.

Näitä haasteita kompensoi odotetusti Verkkoinfrastruktuurin hyvän kehityksen (+6 %) jatkuminen ja uudet tuotelanseeraukset ovat vain vahvistaneet Nokian kilpailukykyä tällä alueella. Pilvi- ja verkkopalveluiden (+12 %) liikevaihto kehittyi odotettua vahvemmin ja yksikön käänne näyttää nyt etenevän mallikkaasti. Teknologia-segmentti jatkoi myös hyvää ja vakaata suorittamistaan.

Liikevaihdon kasvun ja parantuneiden katteiden ansiosta Nokia tarjoili jo kolmannen peräkkäisen positiivisen tulosyllätyksen. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 633 MEUR (Q3’20: 486 MEUR) eli 11,7 % liikevaihdosta. Tulos ylitti selvästi sekä meidän 503 MEUR:n ennusteemme että konsensusennusteen (528 MEUR). Tulosyllätyksen taustalla oli jälleen Matkapuhelinverkkojen hyvä vertailukelpoinen liikevoitto (Q3’21: 169 MEUR ja 7,3 % lv:sta), kun odotuksissa oli huomattavasti merkittävämpi heikentyminen vertailukaudesta (Q3’20: 206 MEUR). Pilvi- ja verkkopalveluiden kannattavuus (Q3’21: oik. EBIT 4,1 %) elpyi odotetusti erittäin heikosta vertailukaudesta (Q3’20: -18 %). Verkkoinfrastruktuurin ja Teknologia-segmentin tuloskehitys olivat odotetun hyvällä tasolla.

Nokia odotetusti toisti näkymänsä, jotka ennakoivat tälle vuodelle 21,7-22,7 miljardin euron liikevaihtoa, 10-12 %:n vertailukelpoista liikevoittoa sekä selvästi positiivista vapaata kassavirtaa. Kuitenkin tämän vuoden ensimmäisten 9 kuukauden vahvan tuloskehityksen (oik. EBIT: 11,8 %) myötä Nokia odottaa nyt kannattavuutensa asettuvan ohjeistushaarukan ylälaitaan. Tämän valossa nykyisissä konsensusennusteissa (lv. 22,3 mrd.€ ja 11,3 %) on nousupainetta ja pidämme myös ohjeistuksen nostoa loppuvuodesta vielä mahdollisena. Vuoden 2023 oikaistun liikevoiton 10-13 %:n tavoite säilyi vielä ennallaan, mutta uskomme yhtiön tarkistavan tätä ylöspäin viimeistään ensi vuoden aikana.

Trade. (Nokia)

Analyst/Author

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Read more
Key figures 2020 2021e 2022e
Turnover 21 854,1 22 350,0 23 064,9
Growth rate -6,3% 2,3% 3,2%
EBIT 884,5 1 775,1 2 099,8
EBIT margin 4,0% 7,9% 9,1%
Adjusted EPS 0,25 0,31 0,33
Dividend 0,00 0,07 0,15
Adjusted P/E 12,6 16,3 15,3
EV/EBITDA 8,0 8,8 7,7
Dividend yield 0,0% 1,4% 3,0%
More details

inderesTV

Nokia is a Finnish multinational communications, information technology and consumer electronics company, founded in 1865. Nokia's headquarters are in Espoo, in the greater Helsinki metropolitan area. In 2017, Nokia employed approximately 102,000 people across over 100 countries, did business in more than 130 countries, and reported annual revenues of around €23 billion. Nokia is a public limited company listed on the Helsinki Stock Exchange and New York Stock Exchange.