Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Aspo
Recommendation: Accumulate
Target price: 9.00 EUR
Share price: 8.17 EUR
Date: 13.3.2023 - 5:53 Recommendation: 10.3.2023

Odotamme Aspolta lähivuosina hyvää operatiivista kehitystä haastavasta lyhyen aikavälin talouskuvasta huolimatta. Osakkeen nykyinen arvostus olisi perusteltavissa pelkällä Aspon nykyisellä tulostasolla, mikä tarjoaa mielestämme riittävää turvamarginaalia korkeaa ennusteriskiä kompensoimaan. Nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä) ja toistamme 9,0 euron tavoitehintamme. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Yritysostoilla kasvava monialayhtiö

Aspo omistaa ja kehittää pääosin B2B-markkinoilla operoivia yrityksiä, jotka toimivat erikoisosaamista vaativilla alueilla. Jokaisella liiketoiminnolla on erillinen johtoryhmä sekä hallitus. Konsernin tehtävänä on puolestaan tukea segmenttejä näiden strategiatyössä ja kasvussa, tarjota tukitoimintoja sekä vastata pääoman allokoinnista. Aspon kolme operatiivista segmenttiä ovat varustamo ESL Shipping, teollisuuden jakelija Telko sekä leipomo- ja elintarviketeollisuuden tukkuri Leipurin. Aiemmin konsernille tärkeiden itämarkkinoiden painoarvo on viimeisen vuoden aikana laskenut hyvin pieneksi, kun konserni päätyi vetäytymään Venäjältä ja Valko-Venäjältä ensin mainitun aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan.

2021 lopulla Aspo julkaisi päivitetyn strategiansa, jonka mukaisesti yhtiö pyrkii kehittämään arvonluontimalliaan kohti sarjayhdistelijöiltä tuttua toimintatapaa. Olennaisena osana Aspon uuteen strategiaan kuuluu erityisesti Telko-segmentin kasvun kiihdyttäminen yritysostoin. Toistaiseksi Aspon kohdalla ei kuitenkaan ole perusteltua puhua sarjayhdistelijästä, sillä yhtiö on vasta ottanut muodonmuutoksensa ensiaskeleet ja yritysostoja on tehty sangen verkkaisesti. Aspoa tulee siten mielestämme tarkastella ja hinnoitella yritysostoilla kasvavana monialayhtiönä.

Odotamme hyvää operatiivista tuloskehitystä

Arvioimme heikentyvän suhdanteen iskevän erityisesti Telkoon ja ESL:ään, vaikka kummankin segmentin suhteellinen kannattavuus pysyy ennusteissamme vahvana. 2023 odotammekin konsernin vertailukelpoisen liikevoiton laskevan edellisvuoden erittäin vahvalta tasolta noin 39 MEUR:oon (2022: 55,3 MEUR), mikä on linjassa myös yhtiön ohjeistuksen kanssa. Vuosina 2024–2026 ennusteissamme konsernin tuloskasvun veturina toimii Telko, jonka volyymikasvun ja suuremman skaalan myötä parantuvan tehokkuuden odotamme johtavan segmentin noin 13 % vuosittaiseen liiketuloksen kasvuun. Kokonaisuutena odotamme Aspon osakekohtaisen tuloksen laskevan kuluvana vuonna selvästi ja kääntyvän tämän jälkeen noin 10 %:n vuotuiseen kasvuun 2023–2026e. Osinko kasvaa hyvin maltillisesti pääoman allokoinnin painopisteen ollessa investoinneissa.

Osake lievästi aliarvostettu

Annamme arvonmäärityksessämme suurimman painoarvon tuloskertoimille sekä tasepohjaiselle arvostukselle, joiden perustana käytämme arviotamme konsernin syklin yli katsovasta normalisoidusta tulostasosta ja pääoman tuotosta. Aspon tasevarallisuuden tuotto ylittää ennusteillamme pääoman kustannuksen, joten yhtiötä voidaan perustellusti arvostaa selvästi yli sen sijoitetun pääoman. Hyväksymämme haarukka tasepohjaiselle EV/IC-kertoimelle on 1,5–1,7x, jonka keskikohta antaa osakkeen arvoksi 9,0 euroa. Myös tulospohjaiset kertoimet indikoivat osakkeen olevan lievästi aliarvostettu.

Trade. (Aspo)

Analyst/Author

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Osakeanalyysipalvelut, analyytikko

Read more
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Read more
Key figures 2022 2023e 2024e
Turnover 643,4 578,6 638,1
Growth rate 12,2% -10,1% 10,3%
EBIT 31,1 39,1 43,2
EBIT margin 4,8% 6,8% 6,8%
Adjusted EPS 1,36 0,87 0,93
Dividend 0,46 0,47 0,48
Adjusted P/E 6,0 9,3 8,8
EV/EBITDA 6,7 6,3 5,9
Dividend yield 5,6% 5,8% 5,9%
More details