Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Cargotec: strategiskt stark även på egna ben

Cargotec är intressant ur många synvinklar. Den planerade fusionen med Konecranes avblåstes, men bolaget mår bra och blickar framåt med ny strategi. På agendan framöver står en avveckling av Kalmars tunga kranar och en eventuell försäljning av Mac Gregor. Med verksamhet i över 100 länder, mer än 11 0000 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder euro, står bolaget stadigt även på egna ben. Analytiker Erkki Vesola sammanfattar nuläget, samt synar den nya strategin och bolagets hållbarhetsmål närmare i sömmarna.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:15 Marknadsläget + strukturella förändringar
02:00 Affärsområden + marknad
04:30 Drivkrafter
05:10 Ny strategi efter avblåst fusion med Konecranes
10:28 Tidtabell för förändringarna
11:00 Risker + komponentsbrist
12:00 Hållbarhet: målsättning + avsaknaden av jämförbara mätnings- och rapporteringsmetoder

Läs mer om Cargotec: https://www.inderes.se/companies/Cargotec
 

Trade. (Cargotec)