Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Digital Workforce Q2’22: Satsningar på tillväxt och lönsamhet

Under Q2’22 uppvisade Digital Workforce en tillväxt i enlighet med förväntningarna (9%) , men långt ifrån de egna, ambitiösa målsättningarna på 35%-ig årlig omsättningstillväxt. De strategiska satsningarna i USA och England framskrider, liksom bolagets arbete med den egna plattformen. Lönsamhetensåtgärder vidtas. Analytiker Joni Grönqvist kommenterar.

Videoinnehåll:

00:00 Introduktion
00:17 Orsaker till icke uppnådda tillväxtmål
02:15 Kundunderlaget i USA och England
02:53 Bolagets egna plattform
04:21 Kommer tillväxtmålen att nås på sikt?
06:16 Tankar kring lönsamheten


Läs mer om Digital Workforce: https://www.inderes.se/companies/Digital-Workforce

Senast publicerade videon på Digital Workforce:
https://www.inderes.se/videos/digital-workforce-automatiserar-arbetslivet