Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Gofore uppvisar fortsatt tillväxt

Gofore är ett IT-konsultbolag specialicerat på digital förändring. Bolaget har verksamhet i Finland, Tyskland, Spanien och Estland och en personalstyrka på över 1000 experter. År 2021 års omsättning uppgick till 104,5 miljoner euro.

Gofore uppvisade tillväxt i både omsättning och resultat under det första kvartalet 2022. Bolaget har även lyckats väl i sin arbetsgivarbranding och nyrekrytering av personal, vilket är en utmaning i branschen. I videon intervjuas vd Mikael Nylund av analytiker Joni Grönqvist.

Trade. (Gofore)