Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kamux Q1’22: Farthinder på vägen

Kamux Q1’22 resultat var något av en besvikelse. Omsättningen ökade med 13%, medan rörelsevinsten landade på samma nivå som senaste kvartal, vilket underskred förväntningarna. Oförutsedda förändringar i efterfrågebilden stod för utmaningar, liksom även marknaden för begagnade bilar som helhet. Analytiker Thomas Westerholm kommenterar.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:16 Omsättningstillväxt på svår och minskande marknad
01:02 Problem på marknaden: svagare konsumenttillit, ändrat konsumentbeteende
03:00 Ökad försäljning av integrerade tjänster: orsaker + inverkan på marginalerna, kostnadsökningar inom övriga områden
05:05 Konsumentbeteendet framöver: intern coaching i försäljning av el- och hybridbilar
06:30 Q2'22 blir ett utmanande kvartal. På längre sikt kommer marknaden att återhämta sig

Läs mer om Kamux: https://www.inderes.se/companies/Kamux De möjliga riktpriser och rekommendationer som nämns i denna video baserar sig på utförd uppdragsanalys, som för närvarande enbart är tillgänglig på finska. Direktlänk till den senast utgivna rapporten vid tillfället för videoinspelningen: Kamux, bolagsrapport publicerad 2022-05-16 https://www.inderes.fi/fi/tiukka-kaarre-edessa

Trade. (Kamux)