Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ponsse som investeringsobjekt

inderesTV 23.06.2022 13:43 Ponsse

Ponsse som investeringsobjekt

Ponsse är en av världens största skogsmaskinstillverkare, specialiserad på maskiner för kortvirkesmetoden - allmänt känd som en nordisk avverkningsmetod med skonsammare miljöpåverkan än andra metoder. Skogsindustrin går het, men sedan Ryssland inledde krigsföringen mot Ukraina kan i princip 20% av Ponsses marknad, dvs den ryska, definieras som icke-existerande. Analytiker Erkki Vesola ger en bolagsöverblick och guidar genom det prekära marknadsläget, konkurrensbilden, inflationens inverkan, samt utsikterna framöver.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:35 Verksamhet + marknad i ett nötskal
02:40 Ryssland: en ”icke marknad” just nu” + möjliga lösningar framöver
07:45 Hur påverkas Ponsses löpande kassaflöden
08:50 Konkurrenter + deras andel av Ryska marknaden
10:50 Värdering, risker + möjligheter på kort och lång sikt

Läs mer om Ponsse: https://www.inderes.se/companies/Ponsse

De möjliga riktpriser och rekommendationer som nämns i denna video baserar sig på utförd uppdragsanalys, som för närvarande enbart är tillgänglig på finska.
Direktlänk till den senast utgivna rapporten vid tillfället för videoinspelningen: Bolagsrapport, Ponsse: publicerad 2022-04-26: https://www.inderes.fi/fi/viela-hetki...

Trade. (Ponsse)