Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tietoevry: En IT-generalist med hög direktavkastning

Tietoevry är en stor IT-generalist med ett brett tjänsteutbud och betydande marknadsandelar. Direktavkastningen är hög, men bolagets organiska tillväxt är långsam. Samtidigt är efterfrågan på bolagets tjänster både kontinuerlig och ofrånkomlig. I denna video sammanfattar analytiker Joni Grönqvist verksamhet, värdering, drivkrafter och risker. Han ger även tummen upp för bolagets nya strategi.

Videoinnehåll:

00:00 Introduktion
00:15 En värdefälla eller ej?
00:45 Ingår i Inderes modellportfölj
01:00 Ett undervärderat bolag med stor marknadsandel i Norden
01:35 Fördelar och nackdelar med att vara en stor aktör på marknaden
02:53 Tietoevrys verksamhet i ett nötskal
03:45 Ny strategi: verksamheten indelas i sex självständiga affärsenheter
04:10 Konkurrensfördelar genom specialisering och självständighet
06:32 Varför stampar aktiekursen på stället? Även efter fusionen Tieto + Evry för två år sedan
07:00 Dividendavkastning, men svag organisk tillväxt
07:30 Omstrukturering: naturligt och nödvändigt, även om kostnader uppstår
08:00 Förbättrad organisk tillväxt i slutet av 2021. Cloud & Infra försvårar tillväxten för hela bolaget
08:40 Cloud & Infra:s betydelse minskar, de övriga affärsverksamheterna kompenserar
09:00 Möjligheter: naturliga drivkrafter och efterfrågan + förutsättningar för framtida organisk tillväxt finns
10:20 Risker: personalbrist i hela branschen, löneinflation
12:00 Hur inverkar kriget i Ukraina på bolaget?
14:14 Arbetsgivarimagen som IT-generalist kan vara en utmaning

Läs mer om Tietoevry här:  https://www.inderes.se/companies/Tietoevry

De möjliga riktpriser och rekommendationer som nämns i denna video baserar sig på utförd uppdragsanalys, som för närvarande enbart är tillgänglig på finska. Direktlänk till den senast utgivna rapporten vid tillfället för videoinspelningen: Tietoevry, rapport 18.2.2022: 
https://www.inderes.fi/fi/integraatio-takana-ja-uuden-strategian-toteutu...
 

 

Trade. (Tietoevry)