Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tietoevry Q1’22: Organisk tillväxt stärker framtidstron

Tietoevrys organiska omsättningstillväxt på 5% bådar gott för framtiden. Den justerade lönsamheten var något sämre än förväntningarna, men orsaken låg främst i engångskostnader som uppstått i anknytning till Ukraina. Bolagets nya strategi med självständiga affärsverksamhetsområden verkar ha positiva effekter. Analytiker Joni Grönqvist kommenterar Tietoevrys kvartalsrapport för januari-mars 2022.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:11 Q1 rapporten som helhet en lättnad, trots vissa motvindar i Ryssland och Ukraina
00:36 Positivt med 5% organisk tillväxt, efter många år av svårigheter med tillväxten
01:54 Justerade lönsamheten något under marknadens förväntningar, orsaken engångskostnader
03:02 Åtgärder och kostnader i Ukraina (3% av verksamheten) + avslutad verksamhet i Ryssland (0,5% av verksamheten)
04:43 Kostnaderna, relaterade till Ukraina = verkliga engångskostnader. Tietoevry har andra typer engångskostnader av mera återkommande karaktär
05:26 Värdering: verkar vara kroniskt undervärderad + möjliga framtidsscenarion och möjligheter

Läs mer om Tietoevry: https://www.inderes.se/companies/Tietoevry

Direktlänk till den senast utgivna rapporten vid tillfället för videoinspelningen: (publicerad på engelska 2022-05-06):  https://www.inderes.se/research/tietoevry-evidence-of-growth-increases-c...

Trade. (Tietoevry)