Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tietoevry Q2'22: Intressanta nyheter

Tietoevrys omsättning ökade med 5% under andra kvartalet 2022, medan resultatet ej nådde upp till förväntningarna, bland annat på grund av  löneinflationen. I samband med kvartalsrapporten offentliggjorde bolaget en nyhet om att man inleder en översyn av affärsenheten Tietoevry Banking och utreder en eventuell särlistning av segmentet. Analytiker Joni Grönqvist kommenterar rapporten och nyheten.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:31 Q2'22 i korthet: omsättningstillväxt 5%, löneinflationen inverkar på resultatet
02:00 Höjd guidance för 2022
02:40 Kommentarer kring banking - delens eventuella särlistning
05:14 Banking i nuläget: storlek, omsättning + framtiden för övriga affärsområden
07:21 Tidtabellen framöver + framtida potential och lönsamhetsmål
09:16 Tietoevrys framtid utan banking: fokus +värdering
10:14 Eventuella risker
11:57 Avslutning

Läs mer om Tietoevry här:
https://www.inderes.se/companies/Tietoevry

Läs den senast aktieanalysen, publicerad: 2022-07-25:
https://www.inderes.se/research/tietoevry-a-driver-found-to-dissolve-undervaluation 

Trade. (Tietoevry)