Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Verkstadssektorn: en lägesanalys

Hur mår verkstadssektorn och vilka faktorer bör man som investerare ha koll på just nu? Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bl.a. vilka bolag som gynnas av en stärkt dollar, hur den stundande energikrisen påverkar, samt hur komponentsbristen och leveranskedjeproblematiken inverkar på bolagens operativa verksamhet rent konkret. Han ger även bolagsspecifika kommentarer på Ponsses, Kones, Wärtsiläs och Cargotecs Q2’22 kvartalsrapporter.

00:00 Introduktion: världspremiär för Inderes podcast på svenska
01:00 Nettoeffekten av att dollarn stärks
02:25 Inflation + prishöjningar
03:15 Ryssland: avvecklingar + övrig inverkan
04:45 Komponentsbrist och leveranskedjeproblematik
06:45 Energikrisens vinnare och förlorare
08:03 Råd till investerare: faktorer att hålla reda på
09:35 Ponsse Q2'22: Rimlig orderingång + situationen i Ry
11:30 Kone Q2'22: Kina + värdering
14:11 Wärtsilä Q2'22: resultat, ellagringssystem + värdering
18:57 Cargotec Q2'22: operativt övertygande + avveckling av tunga kranar
22:35 Avslutning

Vi rekommenderar följande videor:
Ponsse:
https://www.inderes.se/videos/ponsse-som-investeringsobjekt
Kone:
https://www.inderes.se/videos/kone-ett-stabilt-kvalitetsbolag-med-avtagande-tillvaxt
Wärtsilä:
https://www.inderes.se/videos/wartsila-som-investeringsobjekt
Cargotec:
https://www.inderes.se/videos/cargotec-strategiskt-stark-aven-pa-egna-ben

Läs mer om:
Ponsse:
https://www.inderes.se/companies/Ponsse
Kone:
https://www.inderes.se/companies/Kone
Wärtsilä:
https://www.inderes.se/companies/Wartsila
Cargotec:
https://www.inderes.se/companies/Cargotec