Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Wärtsilä Q1’22: hyfsad rapport, trots utmanade marknadsmiljö

Wärtsiläs siffror för Q1 låg i linje med våra egna och konsensus förväntningar. Orderingången uppvisade en tillväxt på 11% , där Marin Power överraskade positivt, medan Energy presenterade något svagare siffror än väntat. Även omsättningstillväxten på koncernnivå ökade, på det stora hela, i enlighet med estimaten, trots en utmanande marknadsmiljö. Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bolagets kvartalsrapport samt utsikter framgent.

Läs mer om Wärtsilä här: https://www.inderes.se/companies/Wartsila

Latest company report (in English) https://www.inderes.se/research/wartsila-good-performance-in-a-difficult...

Trade. (Wärtsilä)