Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Wärtsilä som investeringsobjekt

I vår videoserie om listade bolag på Helsingforsbörsen har turen nu kommit till en gammal goding, nämligen Wärtsilä. Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bolaget ur investeringssynvinkel och ger oss en inblick i varför Wärtsilä är aktuellt just nu. Vi talar även värdering och rekommendation. Även om man initialt förknippar bolaget med motorer för sjöfart och kraftverk, är Wärtsilä i dag mycket mera än verkstad. Bolaget går i bräschen för den gröna vågen och har otaliga hållbarhetslösningar för koldioxidutsläppsminskning i sin tjänstepalett. Ett affärsområde att hålla ögonen på inför framtiden är inom segmentet ellagringssystem, där Wärtsilä är en av de världsledande leverantörerna. Ekonomiskt sätt är segmentet ej ännu lönsamt, men detta är en marknad som förväntas växa 30% per under de kommande tio åren. En stor del av bolagets omsättning består av serviceavtal, vilket jämnar ut cykliskheten för bolaget.

Videoinnehåll:
00:00 Intro + presentation
00:19 Wärtsiläs direkta Sverigekopplingar: ägande + vd
00:51 Analytiker E. Vesolas långa erfarenhet av Wärtsilä
01:23 Vad gör Wärtsilä? Kärnan är motorerna: för både fartyg och kraftverk
02:01 Wärtsilä Marine och Energy + serviceavtalens andel av omsättningen
02:42 Varför är Wärtsilä aktuellt idag?
02:59 Grön revolution och övergång från fossila till utsläppsfria bränslen
03:09 Wärtsilä en föregångare för utveckling av nya utsläppsfria motorer + ellagringssystem
03:29 Ellagringssystem: nu olönsamt, men marknaden förväntas växa 30% per år de kommande tio åren
03:49 Wärtsilä: TOP3 i världen på ellagringssystem
03:59 Från traditionellt verkstadsbolag till en tjänsteleverantör av hållbarhetslösningar
04:59 Bolaget är välpositionerat: en bred tjänstepalett i nuläget en styrka
05:49 Serviceavtalens andel av omsättningen gör bolaget mindre känsligt för cykler+ beskrivning av nuläget
07:16 Rysslands krigsföring mot Ukraina: mindre än 2% av bolagets verksamhet i Ryssland, som nu avbrutits
07:48 Sammanfattning av Q4’21 + 2021
08:58 Värderingsläge och rekommendation

Läs mer om Wärtsilä här: https://www.inderes.se/markets/NASDAQ-Helsinki/Wartsila-B

 

Trade. (Wärtsilä)