Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

CellaVision

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
27.7.
2022

På AACC-kongressen i Chicago den 27 juli 2022 tillkännager CellaVision® lanseringen av DIFF-Line™ by CellaVision, en ny och komplett lösning för arbetsflöden i mindre hematologilaboratorier.

DIFF-Line ™ från CellaVision består av tre instrument för utstryk, färgning och analys av perifera blodprov: CellaVision® DC-1, RAL® SmearBox och RAL® StainBox.

Third party research
20.7.
2022

Redeyes view on the Q2 report. With a powerful report and above our estimates, we adjust our forecasts for the rest of the current year. We increase our Base case to SEK 370 (340) and fair value range to SEK 230 – 520 (220 – 490) per share.

Tiedotteet
20.7.
2022

1 april–30 juni 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 36% till 184 MSEK (135).
  • Organiskt ökade omsättningen med 28% (23), valutaeffekt 8%.
  • EBITDA ökade till 61 MSEK (47).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 33% (35).
  • Resultatet före skatt ökade till 47 MSEK (39).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 1,56 SEK (1,30).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 40 MSEK (39).


Tiedotteet
6.7.
2022

Den 20 juli 2022 klockan 07:20 publicerar CellaVision AB (publ) delårsrapporten för andra kvartalet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på ir.cellavision.com/sv

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där VD och koncernchef, Simon Østergaard, presenterar och kommenterar rapporten.

Tiedotteet
20.5.
2022

CellaVision bjuder in investerare, finansanalytiker och media till sin kapitalmarknadsdag den 16 juni 2022.

Under eventet kommer CellaVisions ledningsgrupp att presentera nästa spännande fas i vår strategiska vision – The Power of Focus – Enhancing the Future of Microscopy.

Välkommen till att ta del av våra operativa prioriteringar och fokuserade insikter om nya tillväxtmöjligheter över de kommande fem åren.

Tiedotteet
11.5.
2022

CellaVision AB (publ) (”CellaVision”) avhöll den 11 maj 2022 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades följande beslut.

Third party research
10.5.
2022

Redeyes view on the Q1 report. With a report slightly above our estimates, we only make minor adjustments to our forecasts for the current year. We leave our Base case at SEK 340 unchanged.

Tiedotteet
10.5.
2022

Organisk försäljningstillväxt:
Q1, 2022: 15% (7)

EBITDA-marginal:
Q1, 2022: 36% (34)

1 januari–31 mars 2022

Tiedotteet
26.4.
2022

Den 10 maj 2021 klockan 07:20 publicerar CellaVision AB (publ) delårsrapporten för första kvartalet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.cellavision.se

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där VD och koncernchef, Simon Østergaard, presenterar och kommenterar rapporten.

Tiedotteet
25.4.
2022

Den 16 juni 2022 kommer CellaVision att hålla en kapitalmarknadsdag. Vid mötet kommer ledningen att presentera bolagets uppdaterade strategiska inriktning som syftar till att utveckla och bredda bolagets verksamhet under de kommande fem åren. Evenemanget är planerat att hållas på CellaVisions huvudkontor i Lund. Inbjudan kommer att skickas ut i närmare anslutning till evenemanget.

CellaVision