Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

CellaVision

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Third party research
22.10.
2021

Redeyes's first comments on the Q3 report earlier this morning.

Tiedotteet
22.10.
2021

1 juli–30 september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 50% till 132 MSEK (88).
 • Organiskt ökade omsättningen med 52% (-24), valutaeffekten uppgick till -2%.
 • EBITDA uppgick till 42 MSEK (25).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 32% (28).
 • Resultatet före skatt uppgick till 33 MSEK (16).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,09 SEK (0,56).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49 MSEK (-4).


Tiedotteet
8.10.
2021

Den 22 oktober 2021 klockan 07:20 CEST publicerar CellaVision AB (publ) delårsrapporten för tredje kvartalet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.cellavision.se

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 CEST där VD och koncernchef, Simon Østergaard, presenterar och kommenterar rapporten.

Third party research
20.7.
2021

Redeye views the Q2 from Cellavision this morning as very much in line with our expectations and continued solid recovery story.

Tiedotteet
20.7.
2021

1 april–30 juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 15% till 135,5 MSEK (118,0).
 • Organiskt ökade omsättningen med 23% (-15), valutaeffekten uppgick till -8%.
 • EBITDA uppgick till 47,1 MSEK (36,2).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 35% (31).
 • Resultatet före skatt uppgick till 38,9 MSEK (34,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,30 SEK (1,14).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,9 MSEK (34,1).


Tiedotteet
5.7.
2021

Den 20 juli 2021 klockan 07:20 CEST publicerar CellaVision AB (publ) delårsrapporten för andra kvartalet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.cellavision.se

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där VD och koncernchef, Simon Østergaard, presenterar och kommenterar rapporten.

Tiedotteet
29.4.
2021

CellaVision AB (publ) (”CellaVision”) avhöll den 29 april 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Third party research
28.4.
2021

Redeye’s first comments on CellaVision’s report for Q1’21. The report showed stronger sales than we expected at SEK 134m vs. our SEK 123m, a flat development compared to last year.

Tiedotteet
28.4.
2021

1 januari–31 mars 2021
Nettoomsättningen var i nivå med föregående år, 134,0 MSEK (134,4).
Organiskt ökade omsättningen med 7% (+1), valutaeffekten uppgick till -7%.
EBITDA uppgick till 46,2 MSEK (41,2).
EBITDA-marginalen uppgick till 34% (31).
Resultatet före skatt uppgick till 35,6 MSEK (25,5).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,19 SEK (0,85).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,2 MSEK (15,4).

Tiedotteet
20.4.
2021

CellaVision har slutfört det tidigare aviserade förvärvet om att förvärva de exklusiva rättigheter till en patentportfölj innehållande en ny mikroskopiteknologi, Fourier Ptychographic Microscopy, av Clearbridge BioPhotonics.

CellaVision