Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Seamless Distribution Systems AB

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
26.7.
2022

Kombinationen av en ökad operationell hävstång efter genomförda förvärv och ett osäkert omvärldsläge under inledningen av år 2022 vilket har medfört försenade investeringsbeslut bland telekomoperatörerna, och därav hämmat SDS:s intäkter, har föranlett till att EBITDA-resultatet har utvecklats svagare än estimerat.

Third party research
26.7.
2022

Redeye provides its comments on the Q2 2022 report.

Tiedotteet
21.7.
2022

SDS publicerade idag den 21 juli 2022 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2022.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

Third party research
21.7.
2022

Redeye expects to mute sales expectations slightly since customer delays have impacted these. Moreover, the CEO and chairman left the company during the quarter, which reasonably should have impacted operations somewhat.

Third party research
3.6.
2022

Redeye provides a short comment regarding the recent events at SDS.

Tiedotteet
27.4.
2022

En viktig hörnsten i SDS:s organiska tillväxt är att växa med sina kunder genom att ta sig in på nya marknader, men även utveckla nya produkter och affärsområden. Under år 2021 har SDS kommit in i åtta nya operatörsgrupper, däribland världsledande operatörer såsom Vodafone, Telenorsgruppen och Orange, vilket stärker utsikterna för accelererad organisk tillväxt. Med befintliga kundavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent.

Third party research
26.4.
2022

Redeye adjusts its fair value range with a downward bias but continues to see meaningful upside to the share price, which was punished by the recent Q1 report.

Tiedotteet
21.4.
2022

SDS publicerade idag den 21 april 2022 bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2022.

Third party research
21.4.
2022

Redeye expects to lower its fair value range thanks to soft sales, which were hurt by some delayed orders.

Tiedotteet
22.2.
2022

En viktig hörnsten i SDS:s organiska tillväxt är att växa med sina kunder genom att ta sig in på nya marknader, men även utveckla nya produkter och affärsområden. Under de senaste tolv månaderna har SDS kommit in i åtta nya operatörsgrupper, däribland världsledande operatörer såsom Vodafone, Telenorsgruppen och Orange, vilket stärker utsikterna för accelererad organisk tillväxt. Med befintliga kundavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent.

Seamless Distribution Systems AB