Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Seamless Distribution Systems AB

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
25.10.
2022

Långa ledtider och försiktiga investeringsbudgetar hos telekomoperatörerna, i kombination med en ökad operationell hävstång, har under året hämmat SDS:s intäkter, tillika EBITDA-resultat, och därmed ligger ett ytterligare mellanår i korten. Det är dock tydligt att SDS:s produktutveckling bär frukt, samtidigt som Riaktr medför ytterligare affärsmöjligheter, vilket har bidragit till såväl nya operatörsgrupper som marknader, något som sammantaget lägger en solidare grund för multidimensionell tillväxt på sikt.

Third party research
25.10.
2022

Redeye raises its long-term estimates but maintains its fair value range unchanged on the back of the Q3 2022 report. We comment on the recent order intake and investments paving the way for improved growth, profitability, and cash flow generation.

Tiedotteet
20.10.
2022

SDS publicerade den 20 oktober 2022 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

Third party research
20.10.
2022

Redeye expects to make smaller forecast adjustments on the back of this Q3 report, which was in line with our expectations.

Third party research
30.9.
2022

Redeye is encouraged by SDS’s business momentum, announcing its largest agreement yet. SDS expects to deliver its complete RVM suite to Sudatel Group in three markets in a deal worth SEK25m initially and >SEK6m in recurring support revenues.

Third party research
26.8.
2022

Redeye reiterates its fair value range and Base Case (SEK52) following a major agreement from a new customer: a leading Saudi telecom group.

Tiedotteet
26.7.
2022

Kombinationen av en ökad operationell hävstång efter genomförda förvärv och ett osäkert omvärldsläge under inledningen av år 2022 vilket har medfört försenade investeringsbeslut bland telekomoperatörerna, och därav hämmat SDS:s intäkter, har föranlett till att EBITDA-resultatet har utvecklats svagare än estimerat.

Third party research
26.7.
2022

Redeye provides its comments on the Q2 2022 report.

Tiedotteet
21.7.
2022

SDS publicerade idag den 21 juli 2022 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2022.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

Third party research
21.7.
2022

Redeye expects to mute sales expectations slightly since customer delays have impacted these. Moreover, the CEO and chairman left the company during the quarter, which reasonably should have impacted operations somewhat.

Seamless Distribution Systems AB