Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Afarakin arvostus

Inderes Q&A 12.12.2017 12:19 Afarak

Hei!

Afarak analyysejännne mielenkiinnolla seuranneena kiinnostaisi tietää mitä mieltä olette Markku Kankaalan väittämästä, että Afarakin johto on jakanut liian suppeaa tietoa yhtiöstä ja esim. kromin markkinoista, mikä on saattanut johtaa kurssin aliarvostukseen.

Answer 

Hei!

Sijoittajien ja analyytikoiden kannalta yhtiöltä toki halutaan aina saada mahdollisimman paljon tietoa operatiivisesta toiminnasta ja markkinoiden näkymistä. On kuitenkin huomioitava, että yhtiön markkinat (mm. kromin markkinat) ovat erittäin volatiilit ja haastavat ennustaa. Koska näkyvyys tulevaan on myös yhtiölle itselleen heikko, on ymmärrettävää, että yhtiö ei kommentoi näkymiä yhtä kvartaalia pidemmälle. Lisäksi yhtiö joutuu aina miettimään antaessaan tietoa yhtiöstä, että voiko se mahdollisesti hyödyttää kilpailijoita.

Tällä hetkellä operatiiviseen tulostasoon suhteutettuna on kuitenkin vaikea yhtyä näkemykseen siitä, että yhtiö olisi aliarvostettu.