Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Evlin kv-myynnin potentiaali

Inderes Q&A 06.02.2018 12:23 Evli

Millaiseksi tulosajuriksi lähitulevaisuudessa kansainvälinen myynti on laskettu teidän ennusteissanne?

"Evli on nostanut yhdeksi strategiseksi painopistealueekseen kansainvälisen myynnin kasvattamisen. Kohderyhmänä ovat erityisesti institutionaaliset sijoittajat. Kotimarkkinoidemme Suomen ja Ruotsin ohella valikoidut rahastomme olivat vuoden päättyessä sijoittajien saatavilla Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuoden lopulla 7,7 miljardin euron rahastopääomastamme jo noin 1,7 miljardia euroa tuli Suomen ulkopuolelta."

Answer 

Hei,

KV-myynti on Evlin kannalta oleellinen tulosajuri lähivuosille. KV-myynnin hoitaa yhtiön kumppanit ja näin ollen myynnistä ei koidu Evlille suoria kuluja (kumppanien palkkiot perustuvat hallinnoitavasta varallisuudesta saataviin tuloihin). Tämän myötä KV-myyntiin liittyvät riskit ovat varsin pieniä ja parhaassa skenaariossa potentiaali on merkittävä. Evli on viime vuosina onnistunut murtautumaan hyvin uusille KV-markkinoille ja kehitys on ollut rohkaisevaa. Arvioissamme KV-myynnin osuus Varainhoidon uusmyynnistä on noin kolmannes, eli olemme ennusteissamme edelleen varsin konservatiivisia. Optimistisessa casessa myynti voisi olla selvästi yli puolet ja Evlistä tulisi aidosti kansainvälinen varainhoitaja. Tässä skenaariossa yhtiö tulisi todennäköisesti myös kasvattamaan kansainvälistä läsnäoloaan.

EVLIn Yhtiöraportti (10/2017) on luettavissa https://www.inderes.fi/evli-seurannan-aloitus-yksinkertaisesti-aliarvost...

T. Sauli