Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei inderes väki! Olen miettinyt että onko teillä jokin ns. "henkilökohtainen rajahinta" milloin myytte osakkeita. Esimerkiksi revenio on teidän salkussa n. +850%, jos kurssi lähtisi laskuun , kuinka pitkälle katsotte vai myyttekö viim. esim +800 kohdalla etc? Koetteko että reveniolla on vielä nousupotentiaalia? Onko realisoinnin este veroseuraamukset, osinko jne?

Answer 

Kiitos hyvästä kysymyksestä! Vastaus on ei. Koko konsepti henkilökohtaiseen rajahintaan on sijoitustoiminnan näkökulmasta problemaattinen. Osakkeen alkuperäisellä ostohinnalla ei pitäisi olla muuta merkitystä kuin lähinnä verosuunnittelun näkökulma. Sijoituskohteita tulee jatkuvasti arvioida sen osakkeen nykyhetken arvostuksen näkökulmasta - ei siitä näkökulmasta millä hinnalla osaketta on joskus ostettu salkkuun. Rajahinta ei siis ole mikään ennalta naulattu kurssitaso, vaan se on pikemminkin jatkuvasti osakkeen suhteellisen arvostuksen mukaan liikkuva tekijä. 

Olemme valmiita roikkumaan esim. mainitun Revenion kyydissä riippumatta tähänastisesta tuottoprosentista, mikäli näemme yhtiössä arvonluontipotentiaalia nykykurssiin nähden. Mallisalkussa toki osana salkunhoitoa meidän on jatkuvasti arvioitava kuinka suurta riskiä yksittäisen osakkeen osalta salkku on valmis kantamaan. Revenion arvostustasoon palaamme seuraavassa Revenio-analyysiraportissa!