Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei! Osaatteko arvioida prosentuaalista lukua siitä, kuinka suuri osa henkilön X merkitsemästä määrästä keskimäärin toteutuu osakeannin yhteydessä (esimerkiksi 70-80%)? Tiedän, että luku vaihtelee tilanteittain, ja mm. ylimerkitsemisasteen suuruus vaikuttanee lopputulokseen. Tästä tiedosta olisi suurta hyötyä tulevassa Efecten IPO:ssa, joten kiitos jo etukäteen!

Answer 

Hei,

Pahoittelut että vastauksessa on kestänyt. Prosentuaalinen luku riippuu luonnollisesti hyvin paljon hinnoittelusta ja siitä millä ehdoilla listautumisanti toteutetaan. Esimerkiksi Fondia ylimerkittiin keväällä 2017 yli 13-kertaisesti. Fondian listautumisannin osakkeita tarjottiin instituutionaalisille sijoittajille, yksityishenkilöille ja yhteisöille sekä henkilöstölle. 

Yleisellä tasolla yhtiöiden "listautumisalennuksesta" löytyy paljon tutkimusta. Monesti yhtiö ja listaava taho haluavat näin varmistaa listautumisen onnistumisen, jotta mahdollisesta epäonnistumisesta aiheutuvilta lisäkustannuksilta vältytään. Emme lähde tarkemmin spekuloimaan listautumisien onnistumisen osalta tulevaisuudessakaan. Olemme analyysitalo ja suosittelemme perehtymään huolella yhtiöiden liiketoimintaan myös listautumistilanteissakin. :)