Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kuuntelin Yleltä 3.5.-17 Pörssipäivää, missä Nokian Renkaiden kommenteissa Sauli Vilén mainitsi kannattavuuspaineet Nokian renkaiden osalta (raaka-aineet). Puheenvuorossa mainittiin myös muidenkin yhtiöiden osalta, että tämä olisi tulevisuudessa haaste yhtiöille. Voisitteko hieman avata tätä? Mitä yhtiöitä voisi koskea ja miten tätä yhtiöiden raportoinneissa voisi seurata?

Answer 

Renkaiden tapauksessa raaka-ainehintojen nousu pakottaa koko toimialan ajamaan läpi hinnankorotuksia kannattavuuksiensa säilyttämiseksi. Osa toimijoista ei välttämättä aja hinnankorotuksia läpi vaan, lähtee kilpailemaan yhä enemmän hinnalla markkinaosuutensa kasvattamiseksi. Tämä kiristää hintakilpailua ja vaikuttaa negatiivisesti koko alan marginaaleihin (=kannattavuuspaineet).

Eli kannattavuuspaine viittaa tilanteeseen jossa marginaalit (kannattavuus) on supistumaan päin. Lähtökohtaisesti heikon kilpailuedun yhtiöt, eli bulkkiyhtiöt tai heikon brändivoiman yhtiöt, ovat enemmän kannattavuuspaineen alla kireässä markkinassa kuin kovan brändin/hinnoitteluvoiman omaavat yhtiöt.