Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nokia osinkokoneeksi

Inderes Q&A 23.03.2017 12:37 Nokia

Hei, Uskotteko Nokian nousevan vielä tulevina vuosina perusvarmaksi, hyvin osinkoa jakavaksi osinkokoneeksi? (portfoliota koskeva kysymys poistettu)

Answer 

Nokiasta on jo kuoriutunut kohtalaisen hyvä osinkopaperi: lähivuosien osinkotuotto nousee 4 % tasolle ja osinkovirta on todennäköisesti kasvava. Osingon kasvua tukee yhtiön vahva tase, tuloksen parantuminen ja rahavirtojen vahvistuminen Alcatel-Lucent-fuusion jälkeen. Yhtiö kuitenkin jakaa pääomia myös osittain omien osakkeiden ostojen kautta, mikä on osingonjaosta pois. Vaikka lähivuosien näkyvyys osinkoon ja tulokseen alkaa olla kohtalaisen hyvä, varmaksi osinkopaperiksi Nokiaa ei voi luokitella, koska yhtiön markkinat ja teknologia muuttuvat niin vauhdilla. Esimerkiksi hyvän ja kasvavan osingon maksajaksi profiloitunut Ericsson leikkasi tänä keväänä osinkoa kolmannekseen.