Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nokian osakkeiden mitätöinti

Inderes Q&A 21.02.2018 16:40 Nokia

Nokia mitätöi omia osakkeita 208 miljoonaa kpl, mitä vaikutusta osakkeeseen?

Answer 

Omien osakkeiden mitätöinnillä ei ole vaikutusta osakkeen arvoon. Omien osakkeiden ostamisella on vaikutus osakkeen arvoon. Ostettujen osakkeiden mitätöinti sen sijaan on pelkästään tekninen operaatio, jolla ei teoriassa ole vaikutusta osakkeen arvoon. Yrityksen ulkona olevien osakkeiden ääni- ja osinko-oikeudet ovat yhtä suuret ennen mitätöintiä ja mitätöinnin jälkeen.