Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Osien summa laskelma

Inderes Q&A 14.11.2017 13:09

Hei, Voitteko avata hieman usein käyttämäänne osien summa laskelmaa? Ymmärrän toki, että yhtiö pilkotaan osiin esim. liiketoimintojen perusteella ja näiden osien summa lasketaan yhteen, jolloin saamme yhtiön arvon, mutta mietin mitä valuaatiomenetelmää käytätte yhden osan arvonmääristyksessä?

Answer 

Hei,

Osien summalaskelmessa valuaatiomenetelmänä  käytetään usein tulosennusteisiin pohjautuvia arvostuskertoimia, joita voi myös verrata verrokkiryhmään.

Kts. esimerkiksi Panostajan laajan yhtiöraportin osien summalaskelman peruselementit:

"Mielestämme oikea tapa arvottaa Panostaja on osien summa-analyysi. Tässä oleelliset elementit ovat mielestämme:
- Panostajan määräysvallassa olevat sijoituskohteet, joiden arvot olemme määrittäneet aikaisemmin.
- Vähemmistöomistukset, joiden arvo on kokonaisuuden kannalta erittäin pieni. 
- Emoyhtiön korolliset nettovelat, jotka täytyy vähentää omistuksista. Tässä huomioimme myös korolliset saatavat konserniyhtiöiltä.
- Emoyhtiön operatiivisten kulujen eliminointi. Nämä kulut ovat osakkeenomistajille sijoitusportfolion hallinnointiin liittyviä kuluja, joihin he eivät voi suoraan vaikuttaa. Periaatteessa kulu on verrannallinen sijoitusrahastojen hallinnointi-ja tulospalkkioihin.
- Lopulliseen arvioomme oikeasta markkina-arvosta vaikuttaa mahdollinen alennus tai preemio suhteessa osien summa-arvoon, mikä määräytyy pitkälti sijoitusstrategian toimivuuden ja tuottavuuden perusteella (track-recordilla merkittävä paino)."