Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ponsse ja Trump-riski?

Inderes Q&A 13.03.2017 21:33 Ponsse

Näettekö, että Ponssen riskit ovat merkittävästi kasvaneet Trumpin myötä? Ponsselle USA on melko iso markkina ja Trumpin protektionismi John Deeren hyväksi ehkä uhkaa?

Answer 

Tuontitullien asettaminen ulkomaisille metsäkonevalmistajille ei kuulosta järkevältä. Kaikki Yhdysvalloissa valmistettavat metsäkoneet (so. Deere) käyttävät kokopuumenetelmää ja vaikka se on edelleen tavaralajimenetelmää suositumpi, on viime mainittu saanut merkittävän jalansijan puunkorjuussa ennen kaikkea Suurten Järvien alueella. Näin ollen tavaralajimenetelmää käyttävät amerikkalaiset yhtiöt joutuisivat epäreiluun kilpailuasemaan. On huomattava, että tuontitullit eivät ole edes Deeren intressissä, sillä kaikki sen tavaralajimenetelmän koneet valmistetaan Suomessa (Joensuu). Kokonaisuutena pidämme Yhdysvaltain tuontitullien uhkaa Ponsselle melko teoreettisena mutta emme tietenkään voi sulkea riskiä täysin pois.