Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, teillä on varmaankin näppituntuma siitä, että minkäkokoisina prosentuaalisina vaikutuksina erilaiset sanamuodot pörssitiedotteissa ja ohjeistuksissa tulisi tulkita. Esimerkkilause: "Tilikaudella 2018 Neo Industrialin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä tilikaudesta ja liiketuloksen kasvavan selvästi edellisestä tilikaudesta." Liikevaihdon arvioidaan kasvavan, eli odotetaanko sille noin viiden prosentin kasvua ja liiketuloksen kasvavan noin kymmenen prosenttia? Vai onko kyseiset prosentit esim. 10 ja 20? Eli onko ohjearvoa sille, mitä yleensä tarkoitetaan "kasvulla", "selvällä kasvulla" ja muilla tyypillisillä sanavalinnoilla pörssitiedotteissa? Vai tuleeko eri sanavalinnat tulkita yhtiökohtaisesti?

Answer 

Hei,

Tämä on erinomainen kysymys. :) Tilanne olisi yksiselitteinen, jos sanavalinnoille löytyisi suorat ohjearvot mainitsemaasi tapaan. Kuitenkin nykyisten käytäntöjen mukaan sanakäänteiden tarkat merkitykset tulee olla yhtiöillä sisäisesti määritettyjä. Toisinaan ohjeistukset jättävät siis arvailulle tilaa. 

Julkaisimme ohjeistamisesta blogikirjoituksen https://www.inderes.fi/tarina-ja-numerot-osa-3-hyva-tulosohjeistus

Lisäksi olemme sivunneet aihetta aiemmin Q&A:ssa https://www.inderes.fi/kysymys/negarin-ajoitus
Finanssivalvonta määrittelee tulosvaroituksen antamista seuraavasti http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Tiedonantovelvollisuus/J... on annettava tulosvaroitus, jos yhtiön tulos tai taloudellinen asema kehittyy ennakoitua paremmin tai huonommin tai jos yhtiön tulevaisuudennäkymät muuttuvat aiemmin ennakoidusta. Tulosvaroitus on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä. Se tulee siis julkistaa sen jälkeen, kun muutos on käynyt todennäköiseksi."